Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

DOCXWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.docx

DOCWniosek o dofinansowanie sportu kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.doc

DOCXWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego.docx

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych/technicznych.pdf

DOCXWnioski dla usamodzielnianych wychowanków.docx

DOCXWnioski o świadczenia dla rodzin zastępczych.docx

DOCXKwestionariusz kandydata na wolontariusza.docx

DOCXWniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start.docx

DOCXWnioski dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.docx

DOCXWnioski dla rodzin zastępczych zawodowych.docx

DOCXWniosek na turnusy w 2020 r.docx

PDFWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf

DOCXKlauzula informacyjna - PFRON - 2020 r..docx
 


 

Wersja XML