Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dot. wartości zamówienia poniżej 14 tys. euro)

 

 

PCPR.AS.40909.1.2013

Opole, dnia  05.03.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2012 roku Nr 113 z późn. zm.)

 

1. Dane Zamawiającego:

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

    ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole,

    NIP 754-258-11-78 , REGON 531422603, tel/fax. 7754-15-001, 7754-15-012

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

 Usługa obejmuje przeszkolenie :

 2 osób  stanowiących  rodzinę niezawodową na rodzinę zawodową,

19 osób na rodzinę niezawodową

 (bez przeprowadzenia oceny pod względem spełnienia warunków, o których mowa
 w art. 42 ust. 1 i 2 )

 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

 

4. Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:

 

5.  Kryteria wyboru oferty:

 

6. Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę w wersji papierowej w postaci załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 19.03.2013r.  do siedziby Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w  Opolu, ul. Książąt  Opolskich 27,  45-005 Opole  z dopiskiem „Szkolenie rodzin zastępczych”.

 

7. Dodatkowe informacje.

                                                                                             

 

 

Dyrektor PCPR w Opolu

      Elżbieta Ciupek


DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.doc

 

Wersja XML