Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - zakończone

DOCXZapytanie ofertowe na przeprowadzenie do 25 badań psychologicznych i sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.docx
DOCXFormularz ofertowy.docx
DOCXInformacja o wyborze wykonawcy.docx

Wersja XML