Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek PCPR 2019 r.

PDFArkusz wyłączeń 2019 r..pdf
PDFArkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki.pdf
PDFArkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFBILANS jednostki budżetowej 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019.pdf
PDFRb-ST roczne sprawozdanie 2019.pdf
PDFZałączniki.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r..pdf
 

Wersja XML