Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek PCPR

PDFArkusz wyłączeń 2019 r.pdf
PDFArkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki 2019 r.pdf
PDFArkusz wyłączeń dla zestwienia zmian w funduszu jednostki 2019 r.pdf
PDFBilans 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki 2019 r.pdf
PDFWprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf
PDFZałączniki.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.pdf


PDFBilans jednostki budżetowej za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r..pdf
PDFZestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2018 r..pdf
 

Wersja XML