Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.

DOCXZarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pt. "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
DOCXZarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 07.01.2019 r. w sprawie ustalenia Procedury Pracy Wolontariusza PCPR w Opolu
 

Wersja XML