Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forma prawna

Forma prawna

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jest  budżetową jednostką organizacyjną  Powiatu Opolskiego, powołaną uchwałą Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizując zadania wynikające z ustaw oraz zadania powierzone do realizacji.

 Powiatowe Centrum realizuje zadania Powiatu Opolskiego z zakresu:

 1. pomocy społecznej,
 2. pieczy zastępczej,
 3. przeciwdziałania przemocy,
 4. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin,
 7. realizacji świadczenia „Dobry start",
 8. realizacji zadania „Pomoc dla repatriantów".

 

Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Działalnością Powiatowego Centrum kieruje Dyrektor.

Dyrektor:

Wersja XML