Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty usług

PDFKARTA USŁUGI - Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf
PDFKARTA USŁUGI - Wolontariat.pdf
PDFWnioski dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf
PDFWnioski dla wolontariuszy.pdf


PDFKarta usługi - Rodziny zastępcze.pdf
PDFWnioski dla rodziny zastępczej.pdf


DOCXWniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.docx
DOCXWzór wniosku (zaświadczenie).docx


DOCXDofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.docx
DOCXDofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.docx


 

Wersja XML