Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Dyrektora w 2020 r.

DOCXZarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego przy placówce opiekuńczo - wychowawczej w Turawie przy ul. Opolskiej 56 w przeliczeniu na jednego mieszkańca - na 2020 r.

DOCXZarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Przylesie 8/16 w Opolu w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2020 r.

DOCXZarządzenie nr 3 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw opiniowania wniosków realizowanych ze środków PFRON

DOCXZarządzenie nr 3a/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora PCPR z dnia 25.02.2013 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych

DOCXZarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXZarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania interesantów i stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.docx

DOCXZarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx

DOCXZarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie opolskim.docx

DOCXZarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

DOCXZarządzenie Nr 8A/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

DOCZarządzenie nr 9/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx

DOCXZarządzenie Nr 10/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2020

DOCXZarządzenie Nr 11 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie procedury umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / powrotu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz towarzyszącym temu zasadom bezpieczeństwa, w czasie obowiązywania stanu epidemii choroby zakaźnej COVID-19.docx

DOCZarządzenie Nr 12 Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie procedury umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych / powrotu dzieci do rodzin zastępczych i towarzyszącym temu zasadom bezpieczeństwa, w czasie obowiązywania stanu epidemii choroby zakaźnej COVID-19.docx

PDFZarządzenie nr 13/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

DOCXZarządzenie nr 14/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania chronionego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.docx

PDFZarządzenie 23/2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

Wersja XML