Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFRachunek zysków i stat jednostki 2020 rok.pdf
PDFArkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFArkusz wyłączeń 2020 r.pdf
PDFBILANS 2020 rok.pdf
PDFArkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki.pdf
PDFRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych 2020 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w fundusz jednostki 2020 rok.pdf
 

Wersja XML